วิธีคำนวนหวย
โดย : อาจารย์ท่านหนึ่ง
สวัสดีครับ สมาชิกแสนสุขทุกท่าน ผมยินดีที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์เวบไซด์
แห่งนี้ ผมเคยเป็นอาจารย์ใบ้หวยอยู่พักหนึ่ง และเคยได้รับรางวัลติด 1 ในสิบ
จากการประกวดสูตรในวารสาร "ล๊อตเตอรี่นำโชค" บางงวดซื้อล๊อตเตอรี่
ตัวเดียวแบบมั่นใจ 5 ใบ (มีเงินเท่านั้น) เพราะมั่นใจว่าเลขท้าย 2 ตัวล่างต้อง
ออกตามที่คำนวนไว้แน่ ก็ถูกมา 5,000 บาท แล้วก็ถูกมาเรื่อย ๆ จนสูตรชักเริ่ม
หมดอายุ ขี้เกียจคิดใหม่ก็เลยไม่ได้เล่นอีกเลย ก็เลยอยากจะเปิดเผยวิธีคำนวน
เพื่อผู้ที่ไปเชื่อโชคลาง ทั้งหลายจะหันมาใช้หลักทางสถิติกันบ้างในการคิดคำนวน
วิธีคำนวนนี้ไม่ยาก เริ่มเลยแล้วกันครับ
1. ไปซื้อเรียงเบอร์แบบที่มีสถิติตัวเลขงวดเก่าย้อนหลังสัก 1-2 ปี ราคา 1 บาท
2. การคำนวนที่จะบอกในคราวนี้จะเป็นการบอกวิธีคำนวนเลขประจำหลักต่าง ๆ
เช่น หลักร้อย - สิบ - หน่วย บน หรือ หลัก สิบ - หน่วย ล่าง ซึ่งแต่ละหลักจะใช้
วิธีการเดียวกันทั้งหมด
วิธีคำนวนเลขประจำหลัก
- คุณจะคำนวนเลขประจำหลักใดก็ได้ทั้ง บน-ล่าง โดยวิธีการคล้ายกันต่างกันที่
ผลลัพธ์ของสูตรครับ
-ในที่นี้สมมุติจะคำนวนเลขหลักสิบรางวัลที่ 1 (เลขบน) ว่างวดต่อไปมีเลขเด่น
อะไร รองอะไร
เริ่มต้น
- ควรใช้สถิติเก่า 2 ปีย้อนหลังเพื่อความแม่นของสูตรครับเพราะถ้าใช้แค่ปีเดียว
ตัวเลขอาจจะไม่วิ่งเป็นไปตามต้องการ
- สมมติเริ่มต้นที่งวดวันที่ 16 ม.ค 41 สมมติเลที่ออกคือ
565478 25 243 654 845 586

อ่านว่ารางวัลที่ 1 ออก 565478 รางวัลเลขท้าย 2 ตัวล่างออก 25
รางวัลเลขท้าย 3 ตัวล่าง 4 ครั้งออก 243 , 654 , 845 , 586
- การจำคำนวนว่าเลขหลักสิบงวดวันที่ 1 มิ.ย 42 มีตัวไหนเด่นในที่นี้เราจะสมมติ
ว่าจะเริ่มต้นที่สถิติเก่าตั้งแต่งวด 16 ม.ค 41 - 16 พ.ค 42 มาใช้คำนวนนะครับ
- โดยการสร้างสูตรขึ้นมาประมาณ 10 สูตร (จำนวนสูตรนี้อาจมากกว่านี้หรือน้อยกว่า
ก็ได้ โดยถ้ามากไปถ้าบางสูตรผิดบ่อยอาจทำให้ตัวเลขผิดง่าย แต่ถ้าน้อยไปก็อาจ
ได้เลขน้อยเกินไปหาตัวเด่น ๆ ลำบาก สรุป 10 สูตรกำลังเหมาะ ซึ่งตัวอย่างสูตร
สามารถดูได้ที่มุมคำนวนหวยของ Homepage นี้ได้ครับ
- เริ่มสร้างสูตรที่ 1 เราจะต้องคิดเองว่าจะเอาหลักอะไร มา บวกหลักอะไรเพื่อใช้ใน
การคำนวน เช่น เรากำหนดว่าให้เอา หลักสิบ รางวัลที่ 1 งวดที่แล้ว + กับ หลักหน่วย
เลขท้ายสองตัวอย่างเทียบได้เท่าไหร่ โดยถ้าเลขที่ได้เกินสิบ ให้ดูเฉพาะตัวหลัง เช่น
ในที่นี้คือ 7+5 = 12 เอาเฉพาะเลขตัวหลังถ้าบวกกันได้ 2 หลักเป็นต้น
โดยให้สร้างตารางดังข้างล่างขึ้นมาก่อนในกระดาษทด
XXX0123456789
0..........
1..........
2..........
3..........
4..........
5..........
6..........
7..........
8..........
9..........

1 ตาราง / 1 สูตรครับในที่นี้จะคำนวนหาสูตรหลักสิบบนรางวัลที่ 1 ครับ
สมมติเริ่มจากงวด 16 ม.ค 40 เลขที่ออกสมมติเป็น
565478 25 243 654 845 586

ให้คุณตั้งกฏสำหรับสูตรแรกตามความต้องการ สมมติกำหนดเป็นให้เอาหลักสิบบน
+ หลักหน่วยล่างเป็นตัวเทียบครับ ในที่นี้คือ 7 + 5 = 12 ถือตัวท้ายจึงตกช่องเลข 2 ในตาราง
ช่องในแนวตั้งครับ แล้วดูว่างวดต่อจาก 16 ม.ค 40 คืองวด 1 ก.พ 40 เลขหลักสิบเป็น
เลขอะไรให้เขียนลงในช่องเลข 2 ตามที่บวกได้ สมมติว่างวดต่อไปหลักสิบออก 7 จึงจะ
ได้การบันทึกดังในตารางข้างล่างโดยขีดไว้ 1 ขีด
XXX0123456789
0..........
1..........
2.......|..
3..........
4..........
5..........
6..........
7..........
8..........
9..........

แล้วก็ดูงวดถัดมาคือ 1 ก.พ 40 สมมติเลขที่ออกคือ
845770 44 745 655 123 777

ก็ใช้วิธเดิมโดยเอาหลักสิบบน+หลักหน่วยล่างคือ 7+4=10 เอา 0 ฉนั้นเราจะบันทึกในช่อง
0 ในแนวตั้ง ดูว่างวดต่อไปหลักสิบออกอะไร สมมติเป็น 3 ก็ขีดตรงเลข 3 ในแนวนอน
ที่ตรงกับเลข 0 ในแนวตั้งดังตารางข้างล่าง
XXX0123456789
0...|......
1..........
2.......|..
3..........
4..........
5..........
6..........
7..........
8..........
9..........

ทำไปเรื่อย ๆ จนถึงงวดล่าสุด สมมติได้ดังตารางข้างล่าง
XXX0123456789
0||||||||||||||||||.||||||||||||||||
1|.||.||||....|
2||||||||..|||||||||
3|||||||...|||||||.|
4||||||||||||||||||||||||||||
5.|.||||||||||||
6|||||||||||||.|||||||||
7.|||||||||||||||.||||||||||||||
8.|||||||||||||||.|.|||
9||.||||||||||.||.||||||

ให้นับขีดตามแนวตั้งของแต่ละช่องเขียนไว้ในกระดาษทดดังนี้
เลข 0 = 16 ขีด
เลข 1 = 25 ขีด
เลข 2 = 45 ขีด
เลข 3 = 19 ขีด
เลข 4 = 12 ขีด
เลข 5 = 5 ขีด
เลข 6 = 20 ขีด
เลข 7 = 22 ขีด
เลข 8 = 20 ขีด
เลข 9 = 22 ขีด
แล้วนำมาสรุปเ)้นสูตรตรงนี้สำคัญมากจะแม่นหรือไม่แม่นอยู่ที่การสรุปของ
แต่ละคนว่าจะสามารถเลือกช่องตารางให้ผิดน้อยที่สุดได้อย่างไรดังนี้
สูตรของเราเป็นสูตรเดินตามธรรมชาติไม่มีการจับวางกล่าวคือเลขจะต้อง
เรียงกันไปเช่น 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 เรียงวนกัน ไม่ใช่สูตรประเภทจับเอา
เฉพาะตัวที่ถูกจริง ๆ ถือเป็นสูตรฝืนธรรมชาติครับ
วิธีสรุปเป็นสูตร
1. ให้ตีตารางดังข้างล่างไว้ก่อนครับเอาแค่ 7 หลัก(ถ้าเอาเลขเด่นน้อยกว่านี้
จะได้เลขเด่นน้อย แต่โอกาสผิดมากกว่า และถ้าเอาเลขมากกว่านี้เลขเด่นที่ได้
จะมากเกินไป หาตัวเด่นยาก แต่โอกาสผิดน้อย
สูตรที่ 1 เอาหลักสิบบน + หลักหน่วยล่างเทียบ

0.......
1.......
2.......
3.......
4.......
5.......
6.......
7.......
8.......
9.......

2. ดูว่าตรงช่องเลขใด้มีจำนวนขีดมากที่สุดในที่นี้คือช่องเลข 2 มี 45 ขีดเราจึงใส่
ตัวเลขในตารางผลสูตรโดยหลักแรกใส่เลข 2 ในแถวแรกไล่เลขลงไปเรื่อย ๆ วนรอบ
สูตรที่ 1 เอาหลักสิบบน + หลักหน่วยล่างเทียบ

02......
13......
24......
35......
46......
57......
68......
79......
80......
91......

3. จะหาเลขมาใส่ในช่องสูตรหลักต่อไปโดยดูว่าเลขช่องไหนมีขีดมากรองจากช่อง 2
นั้นคือช่อง 1 มี 25 ขีด จึงใส่เลข 1 แถวบนไล่ลงมาเรื่อย ๆ ดังตารางข้างล่าง
สูตรที่ 1 เอาหลักสิบบน + หลักหน่วยล่างเทียบ

021.....
132.....
243.....
354.....
465.....
687.....
798.....
809.....
910.....

โดยการใส่ตัวเลขตัวต่อไปอาจจะไม่ดูแค่จำนวนขีดในช่องนั้นมากก็ได้อาจดู
ว่าจะเอาเลขช่องไหนมาใส่บ้างเพื่อให้เหลือจำนวนครั้งของสูตรที่ผิดน้อยที่สุด
คือเราจะตัดออก 3 ช่องดูว่าจะเอาช่องไหนออกเพื่อให้เหลือจำนวนครั้งของ
การผิดของสูตรน้อยที่สุดเมื่อได้แล้วจะได้สูตรแรก ทำอย่างนี้จนครบ 10 สูตร
เก็บไว้ใช้ได้ให้ดูรายละเอียดการใช้สูตรเหมือนกับในหน้ามุมสูตรหวยเด็ดของ
เวบไซด์นี้เลยครับ
ก็ขอให้ลองทำดูนะครับ
ตัวอย่างสูตรเก่าๆ

กลับสู่แสนสุข
กลับไปหน้าที่แล้วไปหน้าถัดไป