ปัญหาอะไรเอ่ย
โดย : เครสชั่น
โคอะไรเอ่ยมีแต่หนัง .... ?
ตอบ โคลีเซี่ยม และโคลัมเบีย (โรงหนัง)
จะใช้พัดได้ยังไงจึงจะใช้ได้นาน ... ?
ตอบ ถือพัดไว้เฉย ๆ แต่บิดหน้าไปมาแทนพัด
รถอะไรเอ่ยที่เย็นที่สุด ... ?
ตอบ รดน้ำมนต์
อาชีพอะไรเอ่ยมีอิสรภาพน้อยที่สุด ...
ตอบ ล่าม
อะไรเอ่ยปิดหน้าเห็นนม ปิดหลังเห็นขน ... ?
ตอบ ขนม
หวานเป็นลม ขมเป็นอะไร ... ?
ตอบ ขมต้องรีบพาหวานไปหาหมอสิ
อุจจาระของคนเหมือนอะไรมากที่สุด ... ?
ตอบ เหมือน "ขี้" มากที่สุดเลย
1 รูปี มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ... ?
ตอบ 12 รูเดือน
อะไรเอ่ยที่เหมือนคน คือคน แต่ไม่เรียกว่าคน ... ?
ตอบ มนุษย์
อะไรเอ๋ย 4 ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง ใครทายว่าเต่าผิด ... ?
ตอบ เต่าทะเล
สัตว์อะไรกระโดดสูงกว่าตึก 5 ชั้น
ตอบ กบ หรือ เขียดเพราะตึกกระโดดไม่ได้
ผัดเผ็ดหมูป่าใส่อะไรถึงจะอร่อย ... ?
ตอบ ใส่ปาก
เหนือฟ้ามีกระดาษ แล้วเหนือกระดาษมีอะไร ... ?
ตอบ ซาลาเปา
ถ้าเหนือกระดาษมีซาลาเปา แล้วใต้กระดาษมีอะไร ... ?
ตอบ ก็มีซาลาเปาอีกนั่นแหละ ไม่เชื่อกลับหัวลงสิ

กลับสู่แสนสุข
กลับไปหน้าที่แล้วไปหน้าถัดไป